جمعه 1 شهريور 1398
 1. نام و نام خانوادگی(*)
  Please type your full name.
 2. ایمیل(*)
  Invalid email address.
 3. توضیحات
  Invalid Input
 4. کد امنیتی
  کد امنیتی
  Invalid Input
 5. ارسال

معرفي گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران(سهامی عام)

 تاريخچه تأسيس و فعاليت :

 شركت سهامي عام توليدي قطعات اتومبيل ايران در سال 1352بنام شركت صنعتي رضا تأسيس و در شهرستان مشهد به ثبت رسيد .درسال1357 به شركت قطعات اتومبيل ايران تغيير نام پيدا كرد و در تاريخ1370/07/30 طبق تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده و به منظور ارائه سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار ، سرمایه شرکت ازیک میلیارد ریال به سه میلیارد ریال (سه میلیون سهم یک هزار ریالی با نام از محل دیون حال شده ) افزایش یافت و نوع شركت از سهامي خاص به سهامي عام تبديل گرديد.درسال1371به عضويت سازمان بورس پذيرفته شد. درسال1374 با تصويب مجمع عمومي فوق العاده سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده ، اندوخته توسعه و تکمیل و آورده نقدی سهامداران از مبلغ سه میلیارد ریال به سی میلیارد ریال افزایش و نیز مركز اصلي شركت به شهرستان تهران انتقال يافت و تحت شماره117507 به ثبت رسيد و فعاليت خود را با شش كارخانه در زمينه توليد قطعات مختلف خودرو ادامه داد. بلحاظ توسعه فعاليتها و انجام پروژه هاي جديد درنيمه دوم سال1376 به كارخانجات6 گانه شخصيت حقوقي مستقل اعطاء گرديد. در سال1382 نماد شرکت در بورس بازگشایی و فعالیت مجدد آن آغازگردید و در سال1383 به شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران تغییر نام یافت .درسال1383 شرکت به تالاراصلی بورس" اوراق بهادارتهران"راه یافت.درسال1384سرمایه شرکت ازسی به صدوبیست میلیاردریال افزایش یافت.درسال1386شرکت گازسیزصنعت شرق به این گروه اضافه گردیدودرسال1387باثبت شرکت سرمایه گذاری ساختمان عرش آذین البرزتعدادشرکتهای گروه به8شرکت افزایش یافت.درسال 1388سرمايه شركت باافزايش 122.2 درصد به 266.630 ميليون ريال رسيد.درمتابعت ازسياست واگذاري شركتها درسال 1390شركت ايمن خودرو شرق واگذار و ازگروه ياپكو جدا گرديد.همچنین با توجه به اتمام ماموریت شرکت عرش آذین البرز این شرکت حسب تصویب مدیریت شرکت در سال 1393 منحل اعلام گردید.باعنایت به توسعه دامنه فعالیتهای گروه و افزایش سرمایه های انجام شده در شرکتهای گروه ، درسال 1394 افزایش سرمایه شرکت یاپکو نیز مصوب و سرمایه شرکت با 78/143 درصد  افزایش به 650.000میلیون ریال افزایش یافت.همچنین دراین سال "شرکت مبدل خودرو پاک" به عنوان شرکت جدید گروه تاسیس گردید.

خلاصه تاريخچه تأسيس و فعاليت :

1- سال 1352 تاسيس به نام رضا

2- سال1357 تغيير نام به قطعات اتومبيل ايران

3- سال1370 تغييراز سهامي خاص به سهامي عام

4- سال 1371 عضويت سازمان بورس

5- سال1374 افزایش سرمايه به 30 میلیارد ریال

6-سال 1376 اعطا شخصيت حقوقي به كارخانجات6گانه

7- سال1382 بازگشایی نماد دربورس

8- سال1383 تغييربه گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران

9- سال1384 افزایش سرمایه به 120 میلیارد ریال

10- سال1386 تاسيس شرکت گازسیزصنعت شرق

11- سال1387 تاسيس شرکت عرش آذین البرز

12- سال 1388 افزایش سرمايه به266630ميليون ريال

13- سال 1390 واگذاری شركت ايمن خودرو شرق

14- سال 1393 انحلال شرکت عرش آذین البرز

15- سال 1394افزایش سرمایه به 650.000میلیون ریال

16- سال 1394 تاسیس و ثبت شرکت مبدل خودرو پاک

موضوع فعاليت شركت
موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه عبارتست از :
 موضوع اصلی :

 1ـ توليد ،نصب،خرید،فروش وتوزیع هرگونه قطعات واجزاءهرنوع خودرو 2ـ مدیریت نظارت وپشتیبانی ازشرکتهای مرتبط با شرکتهای سرمایه پذیر 3ـ انجام هرگونه عملیات تجاری ،واردات وصادرات وخرید وفروش وپذیره نویسی سهام شرکتهای بورسی وغیربورسی 4ـ آماده سازی شرکتهای سرمایه پذیرجهت ورودبه سازمان اوراق بهادار
 موضوع فرعی :
 1-سرمایه گذاری ومشارکت درتولید،نصب،خرید،فروش وتوزیع هرگونه قطعات ولوازم غیرخودرويی 2-اقدام ومشارکت درهرگونه عملیات ساختمانی وصنعتی وخریدوفروش اموال منقول وغیرمنقول 3ـ مشاركت با اشخاص حقیقی وحقوقی و در صورت لزوم سرمایه گذاری وتأسيس شركتهاي جدیددرداخل وخارج ازکشوربه منظورتحقق اهداف شرکت

اهم سرمایه گذاری ها در1394/12/29

موضوع فعالیت

درصدسهام شرکت

شكل

نام شرکت

ردیف

تولید انواع رینگ چرخ
ورام پژو405

37.23%

سهامي عام

رینگ سازی مشهد

1

تولیدانواع درخت سیم

52/45%

سهامي عام

الکتریک خودروشرق

2

تولید پلوس وبرخی قطعات

100%

سهامي خاص

قطعات محوری خراسان

3

تولید انواع اگزوزوکاتالیست

100%

سهامي خاص

اگزوزخودروخراسان

4

تولید انواع کابل وشیشه بالابر

100%

سهامي خاص

کابل خودروخراسان

5

مخزن وکیت گازسوز

100%

سهامي خاص

گازسیز صنعت شرق

6

پوشش دهی کاتالیست اگزوز(کوتینگ)

100%

سهامي خاص

مبدل خودرو پاک (سهامی خاص)

7

آدرس شرکت : فلکه دوم صادقیه - خیابان آیت الله کاشانی - نرسیده به بوستان دوم - پلاک 9 - تلفن تماس : 44050425  شماره فکس : 44048353
 پست الکترونیک   :    info@iap.co.ir     admin@iap.co.ir       پست الکترونیک مدیرعامل   :    samadzadeh@iap.co.ir
طراحی سایت ویرایش سایت توسط مسعود صیرفی طراحی سایت