دوشنبه 20 مرداد 1399

معرفي گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران(سهامی عام)

 

 

 

یاپکو

 شركت سهامي عام توليدي قطعات اتومبيل ايران در سال 1352بنام شركت صنعتي رضا تأسيس و در شهرستان مشهد به ثبت رسيد .درسال1357 به شركت قطعات اتومبيل ايران تغيير نام پيدا كرد و در تاريخ30/7/1370 طبق تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده و به منظور ارائه سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار، سرمایه شرکت ازیک میلیارد به سه میلیارد ریال افزایش یافت و نوع شركت از سهامي خاص به سهامي عام تبديل گرديد.درسال1371به عضويت سازمان بورس پذيرفته شد. درسال1375 با تصويب مجمع عمومي فوق العاده سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده ، اندوخته توسعه و تکمیل و آورده نقدی سهامداران به سی میلیارد ریال افزایش و نیز مركز اصلي شركت به تهران انتقال يافت و تحت شماره117507 به ثبت رسيد و فعاليت خود را با شش كارخانه در زمينه توليد قطعات مختلف خودرو ادامه داد. بلحاظ توسعه فعاليتها و انجام پروژه هاي جديد درنيمه دوم سال1376 به كارخانجات6 گانه شخصيت حقوقي مستقل اعطاء گرديد. در سال1382 نماد شرکت در بورس بازگشایی و فعالیت مجدد آن آغازگردید و در سال1383 به شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران تغییر نام یافت.درسال1384سرمایه شرکت ازسی به صدوبیست میلیاردریال افزایش یافت.درسال1386شرکت گازسیزصنعت شرق به این گروه اضافه گردیدودرسال1387باثبت شرکت سرمایه گذاری ساختمان عرش آذین البرزتعداد شرکتهای گروه به8شرکت افزایش یافت.درسال 1388سرمايه شركت باافزايش 122.2 درصد به 266.630 ميليون ريال رسيد.درمتابعت ازسياست واگذاري شركتها درسال 1390شركت ايمن خودرو شرق واگذار و ازگروه ياپكو جدا گرديد.همچنین با توجه به اتمام ماموریت شرکت عرش آذین البرز این شرکت حسب تصویب مدیریت شرکت در سال 1393 منحل اعلام گردید.باعنایت به توسعه دامنه فعالیتهای گروه و افزایش سرمایه های انجام شده در شرکتهای گروه ، درسال 1394 افزایش سرمایه شرکت یاپکو نیز مصوب و سرمایه شرکت با 78/143 درصد  افزایش به 650.000میلیون ریال افزایش یافت."شرکت مبدل خودرو پاک" كه در سال 1394به عنوان شرکت جدید گروه تاسیس گردیده بود در پايان سال 1396 به بهره برداري رسيد.در سال 1396 همچنين شركت "رام سازي ايمن مانا" به ثبت رسيدو شركت رينگ سازي مشهد در راستاي عمل به مفاد اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار گرديد.در سال 1397 مراحل افزايش سرمايه شركت به 1100ميليارد ريال انجام و قبل از مجمع ثبت گرديد.

 

 

موضوع فعاليت شركت : موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه عبارتست از :

موضوع اصلی :

1ـ توليد ،نصب،خرید،فروش وتوزیع هرگونه قطعات واجزاءهرنوع خودرو

2ـ مدیریت، نظارت وپشتیبانی ازشرکتهای مرتبط با شرکتهای سرمایه پذیر

3ـانجام هرگونه عملیات تجاری،واردات وصادرات وخرید وفروش وپذیره نویسی سهام شركتهاي بورسي وغیربورسی

4ـ آماده سازی شرکتهای سرمایه پذیرجهت ورودبه سازمان بورس اوراق بهادار

موضوع فرعی :

1-سرمایه گذاری ومشارکت درتولید،نصب،خرید،فروش وتوزیع هرگونه قطعات ولوازم غیرخودرويي

2-اقدام ومشارکت درهرگونه عملیات ساختمانی وصنعتی وخریدوفروش اموال منقول وغیرمنقول

3ـ مشاركت با اشخاص حقیقی وحقوقی و درصورت لزوم سرمایه گذاری وتأسيس شركتهاي جديددرداخل وخارج ازکشوربه منظورتحقق اهداف شرکت.

 

 

 

آدرس شرکت : فلکه دوم صادقیه - خیابان آیت الله کاشانی - نرسیده به بوستان دوم - پلاک 9 - تلفن تماس : 44050425  شماره فکس : 44048353
 پست الکترونیک    :    info@iap.co.ir     admin@iap.co.ir
طراحی سایت طراحی سایت و بهینه سازی توسط نونگار طراحی سایت