سه شنبه 8 مهر 1399

تاريخچه

 

 

 

         تاريخچه تأسيس و موضوع فعاليت

 

شركت سهامي عام توليدي قطعات اتومبيل ايران در سال 1352 بنام شركت صنعتي رضا تأسيس و در شهرستان مشهد به ثبت رسيد. درسال 1357 به شركت قطعات اتومبيل ايران تغيير نام پيدا كرد و در تاريخ  30/07/1370 طبق تصميمات مجمع عمومي فوق العاده و به منظور ارائه سهام شركت در سازمان بورس اوراق بهادار, سرمايه شركت از يك ميليارد ريال به سه ميليارد ريال افزايش يافت و نوع شركت از سهامي خاص به سهامي عام تبديل گرديد. درسال 1371 به عضويت سازمان بورس پذيرفته شد. درسال 1375 با تصويب مجمع عمومي فوق العاده سرمايه شركت از محل مطالبات حال شده , اندوخته توسعه و تكميل و آورده نقدي سهامداران به سي ميليارد ريال افزايش و نيز مركز اصلي شركت به تهران انتقال يافت و تحت شماره 117507 به ثبت رسيد و فعاليت خود را با شش كارخانه در زمينه توليد قطعات مختلف خودرو ادامه داد. به لحاظ توسعه فعاليتها و انجام پروژه هاي جديد در نيمه دوم سال 1376 به كارخانجات 6 گانه شخصيت حقوقي مستقل اعطاء گرديد. در سال 1382 نماد شركت در بورس بازگشايي و فعاليت مجدد آن آغازگرديد و در سال 1383به شركت گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران تغيير نام يافت.درسال 1384 سرمايه شركت ازسي به صدوبيست ميلياردريال افزايش يافت. درسال 1386 شركت گازسيزصنعت شرق به اين گروه اضافه گرديد و درسال 1387 با ثبت شركت سرمايه گذاري ساختمان عرش آذين البرز تعداد شركتهاي گروه به  8 شركت افزايش يافت. درسال 1388 سرمايه شركت با افزايش 122.2 درصد به 266.630 ميليون ريال رسيد. در متابعت ازسياست واگذاري شركتها درسال 1390 شركت ايمن خودرو شرق واگذار و ازگروه ياپكو جدا گرديد. همچنين با توجه به اتمام ماموريت شركت عرش آذين البرز اين شركت حسب تصويب مديريت شركت در سال 1393 منحل اعلام گرديد.با عنايت به توسعه دامنه فعاليتهاي گروه و افزايش سرمايه هاي انجام شده در شركتهاي گروه , درسال 1394 افزايش سرمايه شركت ياپكو نيز مصوب و سرمايه شركت با  143.78 درصد افزايش به 650 ميليارد ريال افزايش يافت . "شركت مبدل خودرو پاک"  كه در سال 1394 به عنوان شركت جديد گروه تاسيس گرديده بود در پايان سال 1396 به بهره برداري رسيد. در سال 1396 همچنين شركت "رام سازي ايمن مانا" به ثبت رسيد و شركت رينگ سازي مشهد در راستاي عمل به مفاد اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار گرديد.در سال 1397 مراحل افزايش سرمايه شركت به 1100 ميليارد ريال انجام و قبل از مجمع  سال 97 ثبت گرديد. در سال 1398 به دليل تحريم هاي صورت گرفته و عدم راه اندازي شرکت رام سازي ايمن مانا ، اين شرکت غير فعال اعلام گرديد تا از بروز هزينه هاي آتي جلوگيري بعمل آيد و در بهمن سال 98 مجمع فوق العاده جهت در زمره قرار دادن شرکت در ليست نهاد هاي مالي تشکيل و تصويب گرديد و در حال انجام مراحل قانوني مي باشد. در ضمن اقدامات لازم جهت افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها به ميزان حدود 500 درصد انجام گرديد که در ارديبهشت 99 نسبت به برگزاري مجمع مربوطه اقدام مي گردد.

 

 

 

آدرس شرکت : فلکه دوم صادقیه - خیابان آیت الله کاشانی - نرسیده به بوستان دوم - پلاک 9 - تلفن تماس : 44050425  شماره فکس : 44048353
 پست الکترونیک    :    info@iap.co.ir     admin@iap.co.ir
طراحی سایت طراحی سایت و بهینه سازی توسط نونگار طراحی سایت