پرداخت سود سهام سال 96

قابل توجه سهامداران محترم گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - یاپکو (سهامی عام)

پرداخت سود سهام سال 1396

سنوات گذشته و طلب ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده