خط مشی گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران

گروه صنعتی یاپکو به عنوان بخشی از زنجیره تأمین قطعات خودرو با هدف بهبود و خلق ارزش برای کلیه ذی‌نفعان، به پشتوانه دانش فنی و سرمایه های انسانی خود در صنعت خودرو کشور  فعالیت می‌نماید.
این شرکت، حرکت در مسیر رشد و تعالی به منظور دستیابی به رضایت متوازن تمامی ذی‌نفعان را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده و خط مشی خود را بدین شرح اعلام می نماید:

  • افزایش سطح رضایتمندی ذی نفعان از طریق شناسایی دقیق نیازها و انتظارات .
  • توسعه سرمایه‌های انسانی شرکت از طریق ارتقاء دانش، مهارت، توانمندی‌ها، ارتباطات و بسترهای مشارکت . 
  • توجه ویژه به امر خودکفایی و بومی سازی با تکیه بر توانمندی های داخلی در جهت قطع وابستگی های ارزی .
  • برآورده سازی انتظارات حال و آتی کیفی مشتریان از محصولات .
  • ارتقاء کیفیت محصولات با توسعه دانش مدیریتی و مهندسی، وتوسعه نگرش سیستمی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات .
  • هدایت و راهبرد موثر شرکت های گروه بطوری که با ایجاد هم افزایی درسطح گروه بیشترین بازده حاصل گردد .
  • تعهد به بهبود مستمر و ارتقاء بهره وری در سطح گروه .
  • افزایش سودآوری با نگاه ویژه به مقوله صادرات .
  • ارتقاء اثرات مطلوب( فرصت ها) و کاهش یا پیشگیری از اثرات نامطلوب( ریسک ها) جهت تضمین نتایج مورد انتظار در سیستم مدیریت سازمان .

اینجانب بعنوان مدیریت ارشد شرکت، تعهد و الزام خود را نسبت به رعایت موارد مطروحه اعلام می دارم و از کلیه مدیران ، کارشناسان و کارگران گروه نیز انتظار می رود با پایبندی خود به سرفصل های مطرح شده در تحقق هر چه بهتر برنامه ها و اهداف، تشریک مساعی نمایند زیرا که دستیابی به اهداف سازمانی نیازمند عزم راسخ ، تلاش و مشارکت ، همدلی و هم زبانی تمامی مدیران و پرسنل محترم گروه می باشد.

                                                                                     سعید رضاپناه
 مدیر عامل