معرفی شرکت

معرفی
_

معرفی شرکت یاپکو

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران در سال ۱۳۵۲ و با هدف تولید قطعات خودرو و تامین خطوط تولید صنایع خودرو سازی ایران تحت نام ” شرکت صنعتی رضا” در مشهد تاسیس و راه اندازی گردید. این شرکت بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ به شرکت تولیدی قطعات اتومبیل ایران (یاپکو) تغییر نام یافت و در سال ۱۳۷۰ به شرکت سهامی عام تبدیل گردید و در سال ۷۱ به عضویت سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شد و در سال ۸۳  به شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران تغییر نام یافت. شرکت یاپکو از شرکتهای زیر مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو می باشد .

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ سرمایه شرکت از مبلغ ۱،۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶،۲۰۱،۳۱۲ میلیون ریال (از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها) افزایش یافته است .

موضوع اصلی فعالیت شرکت برطبق اساسنامه  عبارت است از:

  • تولید ، نصب ، خرید ، فروش و توزیع هر گونه قطعات و اجزاء هر نوع خودرو
  • مدیریت ، نظارت و پشتیباتی از شرکت های مرتبط با شرکت های سرمایه پذیر
  • انجام هرگونه عملیات تجاری ، وارادات و صادرات و خرید وفروش و پذیره نویسی سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی.
  • آماده سازی شرکت های سرمایه پذیر جهت ورود به سازمان بورس اوراق بهادار

در حال حاضر شرکتهای زیر مجموعه گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران متشکل از ۵ شرکت تولیدی فعال به شرح ذیل می باشد:

  • شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
  • شرکت اگزوز خودرو خراسان
  • شرکت قطعات محوری خراسان
  • شرکت کابل خودرو سبزوار
  • شرکت مبدل خودروی پاک