اعضای هیئت مدیره

 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی : بهروز غفاری
تحصیلات : 
پست الکترونیکی :

سوابق کاری
سوابق تحصیلی

شهرام صالحی رئیس هیئت مدیره – غیرموظف 

به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو 

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی : شهرام صالحی
تحصیلات : لیسانس مهندسی صنایع
پست الکترونیکی :

سوابق کاری
 • شرکت قطعات اتومبییل ایران – رئیس هیئت مدیره
 • شرکت ایران خودرو – معاون سیستم جامع تولید ایران خودرو
 • شرکت امداد خودرو ایران – مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
 • شرکت ساپکو – معاون ساخت خودکفائی قطعات برقی و تزئینات
 • شرکت ایران خودرو – مدیر برنامه ریزی و کنترل تامین ،تولید و مصرف سایت های داخلی و خارجی
سوابق تحصیلی
 • لیسانس مهندسی صنایع
Mr_kaviani

حسین کاویانی نایب رئیس هیئت مدیره – غیرموظف 

به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی : حسین کاویانی 
تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت اجرایی
پست الکترونیکی :

سوابق کاری
 • شرکت قطعات اتومبیل ایران – نایب رئیس هیئت مدیره
 • شرکت ایساکو – معاون تامین و خرید ایساکو
 • شرکت مبدل خودرو پاک – رئیس هیئت مدیره
 • شرکت کابل خودرو سبزوار – نایب رئیس هیئت مدیره
 • شرکت قطعات اتومبیل ایران – معاون بازرگانی
 • شرکت اگزوز خودرو خراسان – مدیر بازرگانی خارجی
سوابق تحصیلی
 • لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
 • فوق لیسانس مدیریت اجرایی

علی میرنژاد عضو هیئت مدیره – غیرموظف 

به نمایندگی از شرکت نگار نصر سهم

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی : علی میرنژاد
تحصیلات : فوق لیسانس برق
پست الکترونیکی :

سوابق کاری
 • شرکت قطعات اتومبیل ایران – عضو هیئت مدیره
 • مدیر پروژه پلتفرم برق و الکترونیک شرکت ایران خودرو
 • عضو شورای راهبردی پیوست فناوری و بازآفرینی صنایع ICT
 • عضو کارگروه بررسی و تایید صلاحیت های شرکت های پیمانکاری طرح و ساخت کشور
 • عضو اصلی کمیسیون تخصصی انرژی شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری
 • نماینده تام الاختیار وزارت صنعت ، معدن و تجارت در کارگروه ماده ۶ آئین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
 • عضو اصلی کمیته راهبردی طرح ریجستری
 • عضو کمیته تشخیص و ارزیابی ماده ۵ مصوبه  ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
 • مدیر کل صنایع برق و الکترونیک ،وزارت صنعت ، معدن و تجارت
 • مشاوره حوزه مدیریت و رئیس اداره برق، اداره کل صنایع فلزی، برق و لوازم خانگی، وزارت صنایع و معادن
 • رئیس اداره برق اداره کل صنایع فلزی ، برق و لوازم خانگی وزارت صنایع و معادن
سوابق تحصیلی
 • فوق لیسانس مهندسی برق

علیرضا محرمخانی عضو هیئت مدیره – غیرموظف 

به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی : علیرضا محرمخانی
تحصیلات : فوق لیسانس حسابداری
پست الکترونیکی : Moharramkhani@idro.org

سوابق کاری
 • شرکت قطعات اتومبیل ایران – عضو هیئت مدیره
 • شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران – رئیس هیئت مدیره
 • شرکت شهر صنعتی البرز – نایب رئیس هیئت مدیره
 • شرکت ماشین سازی فیروزآباد فارس – عضو هیئت مدیره
 • شرکت دندش کار – عضو هیئت مدیره
 • شرکت کشتی سازی پارس هرمز – عضو هیئت مدیره
سوابق تحصیلی
 • فوق لیسانس حسابداری