اعضای هیئت مدیره

 بهروز غفاری مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 

به نمایندگی از شرکت ایران خودرو

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی : بهروز غفاری
تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت اجرایی
پست الکترونیکی :

سوابق کاری
 • گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران – مدیر عامل و عضو هیات مدیره
 • توسعه مهندسی و ساخت واگن های مسافری ره نورد – مدیر عامل و عضو هیات مدیره
 • مگا موتور – مدیر عامل و عضو هیات مدیره
 • زامیاد – مدیر عامل و عضو هیات مدیره
 • شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا – مدیر عامل و عضو هیات مدیره
 • محورسازان ایران خودرو – مدیر عامل
 • مهرکام پارس – مدیر عامل و عضو هیات مدیره
 • شرکت تحقیق ،طراحی و تولید ایران خودرو – معاونت برنامه ریزی و ارزیابی طرح ها
سوابق تحصیلی
 • لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه امیر کبیر تهران
 • فوق لیسانس مدیریت اجرایی از سازمان مدیریت صنعتی

شهرام صالحی رئیس هیئت مدیره – غیرموظف 

به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو 

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی : شهرام صالحی
تحصیلات : لیسانس مهندسی صنایع
پست الکترونیکی :

سوابق کاری
 • شرکت قطعات اتومبییل ایران – رئیس هیئت مدیره
 • شرکت ایران خودرو – معاون سیستم جامع تولید ایران خودرو
 • شرکت امداد خودرو ایران – مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
 • شرکت ساپکو – معاون ساخت خودکفائی قطعات برقی و تزئینات
 • شرکت ایران خودرو – مدیر برنامه ریزی و کنترل تامین ،تولید و مصرف سایت های داخلی و خارجی
سوابق تحصیلی
 • لیسانس مهندسی صنایع
Mr_kaviani

حسین کاویانی نایب رئیس هیئت مدیره – غیرموظف 

به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی : حسین کاویانی 
تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت اجرایی
پست الکترونیکی :

سوابق کاری
 • شرکت قطعات اتومبیل ایران – نایب رئیس هیئت مدیره
 • شرکت ایساکو – معاون تامین و خرید ایساکو
 • شرکت مبدل خودرو پاک – رئیس هیئت مدیره
 • شرکت کابل خودرو سبزوار – نایب رئیس هیئت مدیره
 • شرکت قطعات اتومبیل ایران – معاون بازرگانی
 • شرکت اگزوز خودرو خراسان – مدیر بازرگانی خارجی
سوابق تحصیلی
 • لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
 • فوق لیسانس مدیریت اجرایی

محسن اشرفی عضو هیئت مدیره – موظف 

به نمایندگی از شرکت نگار نصر سهم

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی : محسن اشرفی
تحصیلات : 
پست الکترونیکی :

سوابق کاری
سوابق تحصیلی

علیرضا محرمخانی عضو هیئت مدیره – غیرموظف 

به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی : علیرضا محرمخانی
تحصیلات : فوق لیسانس حسابداری
پست الکترونیکی : Moharramkhani@idro.org

سوابق کاری
 • شرکت قطعات اتومبیل ایران – عضو هیئت مدیره
 • شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران – رئیس هیئت مدیره
 • شرکت شهر صنعتی البرز – نایب رئیس هیئت مدیره
 • شرکت ماشین سازی فیروزآباد فارس – عضو هیئت مدیره
 • شرکت دندش کار – عضو هیئت مدیره
 • شرکت کشتی سازی پارس هرمز – عضو هیئت مدیره
سوابق تحصیلی
 • فوق لیسانس حسابداری