محصولات گروه

مبدل خودروی پاک

این شرکت درسال ۱۳۹۴ در شهر قم تاسیس گردید . محصول این شرکت هسته خام سرامیکی کاتالیست اگزوز جهت نصب برروی اگزوز خودرو های تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو می باشد.

قطعات محوری خراسان

این شرکت در سال ۱۳۶۸ در شهر مشهد تاسیس شد  . محصولات این شرکت شامل قطعات محوری موتور ، گیربکس و اکسل و مونتاژ پلوس چرخ جلو انواع خودروهای تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو می باشد.

کابل خودرو سبزوار

این شرکت در سال ۱۳۷۶ در شهرستان سبزوار تاسیس و در زمینه تولید انواع کابل های کنترل ، شیشه بالابرهای برقی و دستی و مجموعه برف پاک کن خودرو های ساخت داخل فعالیت دارد.

اگزوز خودرو خراسان

این شرکت در سال ۱۳۷۳ در نیشابور تاسیس و زمینه فعالیت آن تولید اگزوزکامل و کاتالیست محصولات گروه صنعتی ایران خودرو می باشد .

الکتریک خودرو شرق

این شرکت در سال ۱۳۷۶ در مشهد تاسیس و در زمینه تولید انواع دسته سیم ، برد های الکترونیکی و انواع دسته راهنمای خودروهای تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو فعالیت دارد .