ترکیب سهامداران

مشخصات سهامدارتعداد در ۱۴ اسفند ۱۴۰۱آخرین درصد سهامداری
شرکت سرمایه گذاری سمند۲,۸۵۸,۲۶۶,۱۴۰ ۴۶.۰۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان۱۵۹,۶۲۰,۳۵۶۲.۵۷
صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان ۷۲,۴۵۰,۸۴۴۱.۱۷
شخص حقیقی۲۵,۰۰۰,۰۰۰۰.۴۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان ۵۱,۳۷۶,۱۰۵۰.۸۳
شرکت گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۸۱
شخصی حقیقی۴۷,۷۲۴,۱۸۰۰.۷۷
شخص حقیقی۳۷,۸۶۰,۰۰۰۰.۶۱
سایر سهامداران۲,۸۹۹,۰۱۴,۳۷۵۴۶.۷۵
جمع کل۶,۲۰۱,۳۱۲,۰۰۰۱۰۰.۰۰
جدول فوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به روزرسانی شده است .