ترکیب سهامداران

نام سهامدارتعداد سهام درصد سهامداری
شرکت سرمایه گذاری سمند۲,۷۲۱,۵۵۴,۴۰۲۴۳.۸۹
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام )۲۵۹,۹۹۰,۰۰۰۴.۱۹
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان ۱۰۲,۲۹۶,۸۳۴۱.۶۵
شخص حقیقی۴۳,۴۸۹,۹۷۱۰.۷۰
شخص حقیقی۳۱,۳۴۵,۳۱۲۰.۵۱
سایر سهامداران۳,۰۴۲,۶۳۵,۴۸۱۴۹.۰۶
جمع کل ۶,۲۰۱,۳۱۲,۰۰۰۱۰۰.۰۰
جدول فوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ به روزرسانی شده است .