ترکیب سهامداران

مشخصات سهامدارتعداددرصد
شرکت سرمایه گذاری سمند۲,۸۴۱,۴۹۴,۵۷۸ ۴۵.۸۲
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)۲۵۹,۹۹۰,۰۰۰۴.۱۹
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید لوتوس پارسیان ۱۱۷,۳۱۳,۳۷۱۱.۸۹
شخص حقیقی۷۳,۱۵۴,۲۷۹۱.۱۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان ۵۱,۳۷۶,۱۰۵۰.۸۳
شخص حقیقی۳۲,۶۰۰,۰۰۰۰.۵۳
شخصی حقیقی۳۱,۷۵۹,۸۵۹۰.۵۱
سایر سهامداران۲,۷۹۳,۶۲۳,۸۰۸۴۵.۰۵
جمع کل۶,۲۰۱,۳۱۲,۰۰۰۱۰۰
جدول فوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ به روزرسانی شده است .