بازدید مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از پروژه تولید دسته سیم خودرو کرمانشاه

بازدید مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از پروژۀ تولید دسته سیم خودرو کرمانشاه
روز چهارشنبه مورخ شانزدهم خرداد ماه دکتر علیمردان عظیمی با حضور در استان کرمانشاه از مراحل اجرایی پروژه تولید دسته سیم خودرو در این استان بازدید کرد.در این بازدید ۳ ساعته که خجسته پور مدیرعامل گروه یاپکو ، ضابط نیا مدیرعامل شرکت الکتریک خودرو ،ارزی فرد مدیرعامل شرکت مهرکام پارس و ملکی مدیرعامل کارخانۀ کرمانشاه ایران خودرو  وی را همراهی می‌کردند،دکتر عظیمی در جریان پیشرفت مراحل اجرای پروژه و همچنین تجهیزات نصب شده تاکنون و برنامۀ تولید این محصول در کرمانشاه قرار گرفت و بر همکاری ارکان مختلف ایران خودرو با این پروژه و پیشرفت سریع فعالیت‌ها طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته تاکید نمود. علیرضا خجسته پور مدیرعامل گروه یاپکو نیز با اطمینان بخشی از پیشرفت پروژه طبق برنامه ها به برخی از نیازمندی‌های اجرای این پروژه مهم از جمله تامین منابع مالی طبق قرار قبلی با استانداری کرمانشاه و بانک تجارت اشاره کرد . همچنین ضابط نیا مدیرعامل شرکت الکتریک خودرو شرق که متولی اجرای پروژه در کرمانشاه می‌باشد به بیان دستاوردهای اجرای این فعالیت در این استان پرداخت.ضابط نیا اظهار داشت . نزدیکی محل تولید به کارخانۀ ایران خودرو و کرمانشاه باعث کاهش هزینه‌های لجستیکی و تامین به موقع خطوط تولید کرمانشاه خواهد شد. وی به اشتغال زایی قریب ۱۸۰ نفر در این پروژه اشاره کرد و آن را گامی مهم برای کاهش نرخ بیکاری در استان دانست . در پایان این دیدار محمدی مدیر کل حوزه استاندار کرمانشاه نیز ضمن تقدیر از گروه ایران خودرو بابت انجام این پروژه مهم در کرمانشاه از آمادگی کامل استانداری و ارکان مدیریت استان با گروه صنعتی ایران خودرو دربه سرانجام رساندن این پروژه خبر داد.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!