محمد رفائی

بازدید مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از پروژه تولید دسته سیم خودرو کرمانشاه

بازدید مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از پروژۀ تولید دسته سیم خودرو کرمانشاه روز چهارشنبه مورخ شانزدهم خرداد ماه دکتر علیمردان عظیمی با حضور در استان کرمانشاه از مراحل ... ادامه مطلب