مدیران عامل شرکت های گروه

سعید ضابط نیا شرکت الکتریک خودرو شرق

مهران رضامهر شرکت قطعات محوری خراسان

mr-seyrani

ساسان سیرانی شرکت اگزوز خودرو خراسان

image

مهدی شهرستانی شرکت کابل خودرو سبزوار

سید حسین سالاری شرکت مبدل خودروی پاک