بازدید مدیرعامل جدید یاپکو از واحدهای مختلف شرکت

علیرضا خجسته پور مدیرعامل جدید هلدینگ یاپکو در دومین روز کاری خود در شرکت یاپکو طی روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ به صورت سرزده از واحد های مختلف شرکت و دفاتر شرکت های تابعه گروه یاپکو بازدید نمود.
به گزارش روابط عمومی یاپکو در این بازدید که اعضای هیئت مدیره موظف یاپکو نیز علیرضا خجسته پور را همراهی می کردند ضمن آشنائی با همکاران شرکت یاپکو در واحد های مختلف و پرسنل شرکت های تابعه در دفاتر آن ها به گفتگوی صمیمانه با ایشان پرداخته و از نزدیک با فعالیت آن ها آشنا شد .
بخش پایانی بازدید مدیرعامل هلدینگ یاپکو از اتاق پزشک و سالن ورزشی بود ، ایشان ضمن استقبال از حضور پزشک در شرکت بر انجام آزمایشات ادواری پرسنل تاکید نمود و ضمن مثبت ارزیابی نمودن امکانات سالن ورزشی به گسترش امکانات ورزش پرسنل ازجمله فراهم نمودن امکانات ورزش شنا وسایرامکانات رفاهی به جهت دسترسی آسانتر برای همکاران یاپکوتآکید نموده و در این خصوص دستوراتی به مدیریت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی ابلاغ نمود .

امکان ارسال نظر وجود ندارد!