بهمن 13, 1399

بازدید جناب آقای دکتر صارمیان مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صمت از شرکت اگزوز خودرو خراسان

به گزارش روابط عمومی شرکت یاپکو ،جناب آقای دکتر صارمیان مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صمت به همراه جناب آقای مهدوی مدیریت بازرسی گروه ... ادامه مطلب