آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰


احتراما بدینوسیله از عموم سهامداران محترم شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ صاحبان سهام شرکت که رأس ساعت ۱۴:۰۰روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ در محل سالن اجتماعات شرکت محورسازان ایران خودرو به نشانی: تهران، کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج، بعد از سه راه پارس خودرو (شرکت محورسازان ایران خودر) تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها درخواست می گردد به منظور اخذ برگ ورود به جلسه مذکور در روزهای چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ وشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ از ساعت ۸ الی ۱۶ با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام و مستندات نمایندگی/ وکالت /ولایت/ قیومیت و کارت شناسایی معتبر به نشانی دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، محله اباذر، خیابان بوستان یکم، بزرگراه آیت الله کاشانی، پلاک ۹، طبقه چهارم کد پستی ۱۴۷۱۶۷۷۱۳۱ مراجعه فرمایند. برای حضور در جلسه مجمع ارائه برگ ورود به جلسه به همراه کارت شناسایی معتبر الزامی است.

دستور جلسه

  1. استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
  2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
  3. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
  4. تصمیم گیری در خصوص سود قابل تقسیم
  5. انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
  6. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال ۱۴۰۰
  7. تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۹
  8. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کمیته حسابرسی برای سال مالی ۱۴۰۰
  9. تعیین حق الزحمه بازرس قانونی وحسابرس مستقل برای سال مالی ۱۴۰۰
  10. سایر موارد که درصلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

امکان ارسال نظر وجود ندارد!