گزارش ارزیابی و عملکرد 9 ماهه شرکتهای تابعه

در راستای نظام شرکت داری مدون در گروه یاپکو با رسالت ارزیابی و کنترل شرکتهای تابعه جهت حرکت در مسیر استراتژیک شرکت ، فرآیند ارزیابی عملکرد شرکتهای تابعه برمبنای مدل BSC در دوره های ۳ ماهه برگزار می گردد که این جلسات در دی ماه سال ۱۴۰۲ جهت بررسی عملکرد ۹ ماهه شرکتهای تابعه برگزار و نتایج آن جهت تدوین برنامه اقدامات اصلاحی تا پایان سال ۱۴۰۲ و همچنین تعیین رویکرد ها برای سال ۱۴۰۳ در حال بهره برداری می باشد.
این ارزیابی ها در بازه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ الی ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ با حضور مدیر عامل و مدیران ذیربط گروه یاپکو ، برگزار گردید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!