ثبت رکورد تولید و فروش در شرکت الکتریک خودرو شرق


به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی یاپکو طی نشستی که با حضور جناب آقای رضاپناه مدیرعامل گروه صنعتی یاپکو ، جناب آقای مهندس شبانی مدیرعامل شرکت الکتریک خودرو شرق (EKS) و اعضاء هیئت مدیره EKS برگزار گردید گزارش موفقیت های کسب شده در زمینه تولید و فروش در سرفصل های ذیل توسط آقای مهندس شبانی ارائه گردید.

  • جهش تولید وثبت رکورد تولید معادل کل سال ۱۳۹۸ تا انتهای آذر ماه ۱۳۹۹.
    جالب توجه اینکه رکورد مذکور ، دقیقا همزمان با رکورد تولید گروه صنعتی  ایران خودرو در انتهای آذر ماه۱۳۹۹ می باشد.
  • ثبت رکورد فروش : عبور از مرز ۱۰۰۰ میلیارد تومان فروش برای اولین بار در ۲۰ بهمن۱۳۹۹.
  • توسعه محصولات : تولید دسته سیم انواع واریانتهای تارا ، دنا ، ۲۰۶ و ۲۰۷ در بخش الکتریک و SBCM و ICN خودروهای ۲۰۶ و ۲۰۷ دربخش الکترونیک.

پس از سخنان مدیرعامل EKS، جناب آقای رضاپناه با تجلیل از تلاش های به عمل آمده توسط مدیران ، کارشناسان و کارگران تلاشگر شرکت الکتریک خودرو شرق با تاکید بر اهمیت بخش الکترونیک توجه بیش از پیش به این بخش در شرکت EKS را از ابزارهای موفقیت بیشتر دانستند و ابراز امیدواری کردند که در آینده نزدیک شاهد پیشرفت های بیشتر درEKS باشیم .

امکان ارسال نظر وجود ندارد!