بازدید جناب آقای دکتر مقیمی از شرکت الکتریک خودرو شرق


آقای دکتر مقیمی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو به همراه هیئت همراه از سایت تولیدی شرکت الکتریک خودرو شرق بازدید بعمل آوردند. در این بازدید ایشان از روند تولید قطعات الکترونیک و دسته سیم های تارا اظهار رضایت و بر توسعه محصولات الکترونیک تاکید نمودند.
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو همچنین از تلاش های پرسنل خدوم شرکت الکتریک خودروی شرق قدردانی بعمل آوردند.در این بازدید آقای رضاپناه مدیرعامل گروه صنعتی یاپکو نیز حضور داشتند.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!