برگزاری مجمع عمومی عادی سال 1399شرکت مبدل خودروی پاک در قم


جلسه مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۹ شرکت مبدل خودروی پاک برای اولین بار از زمان تاسیس ،در محل شرکت واقع در شهرک محمود آباد قم روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ برگزار گردید.
در ابتدا هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

  • آقای سعید رضاپناه به نمایندگی ازشرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) به عنوان رئیس مجمع
  • آقای سعید فرهنگ خواه به نمایندگی ازشرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) به عنوان ناظر مجمع
  • آقای سعید عزیزی به نمایندگی از شرکت کابل خودرو سبزوار (سهامی خاص) به عنوان ناظر مجمع
  • آقای امیر مرادی راغب به سمت دبیر مجمع

پس از قرآئت آیاتی از قرآن کریم و رسمیت جلسه؛ جناب آقای رضاپناه مدیرعامل گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران و رئیس جلسه نکاتی در خصوص اهمیت و جایگاه شرکت مبدل خودروی پاک بعنوان یکی از مهمترین شرکتهای گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران و صنعت خودرو بیان کردند و از تلاش و حضور پرسنل و کارکنان شرکت در ایام تعطیل در تولید و تامین خطوط خودروسازها قدردانی کردند.
مجمع پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی و گزارش عملکرد و فعالیت هیات مدیره که توسط مدیرعامل شرکت ارائه گردید تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود :

  • صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به تصویب مجمع رسید و عملکرد مطلوب شرکت مورد تقدیر قرار گرفت.
  • با توجه به عملکرد و سودآوری مناسب شرکت ،مبلغ ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال بین سهامداران تقسیم گردید.
  •  موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابرسان رسمی) بعنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۴۰۰ تعیین گردیدند.
  • روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال ۱۴۰۰ تعیین گردید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!