بازدید از شرکت اگزوز خودرو خراسان


آقای مهندس صالحی نیا رئیس هیئت عامل ایدرو و آقای دکتر مقیمی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو به همراه سرکار خانم دکتر چنارانی و آقای مهندس ارکانی نمایندگان مردم شهرستان نیشابور در مجلس شورای اسلامی و آقای رسولیان مدیرعامل شهرک های صنعتی کشور و آقای مهندس بوژمهرانی معاون فرماندار نیشابور از خطوط تولید شرکت اگزوز خودرو خراسان بازدید بعمل آوردند.
در ابتدا آقای رضاپناه مدیرعامل گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران طی سخنانی حضور مهمانان را  در این بازدید خوش آمد گفتند سپس آقای مهندس سیرانی مدیرعامل اگزوز خودرو خراسان گزارشی از عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۹ ارائه نمودند در ادامه آقای دکتر مقیمی ضمن تشکر از زحمات کارکنان شرکت اگزوز خودرو خراسان در تامین ۱۰۰% نیاز اگزوز گروه صنعتی ایران خودرو به تشریح اهم برنامه های توسعه ای و توانمند سازی این واحد از جمله ایجاد سالن جدید جهت تامین قطعات مورد نیاز خودروی تارا پرداختند.
آقای مهندس صالحی نیا نیز ضمن سخنانی بر تقویت زنجیره تامین داخلی و تعمیق ساخت داخل تاکید نمودند.
سرکار خانم دکتر چنارانی و آقای مهندس ارکانی نمایندگان حوزه انتخابیه نیشابور در مجلس شورای اسلامی  در این بازدید از عملکرد شرکت اگزوز خودرو خراسان قدردانی نموده و بر انجام طرح های توسعه ای این شرکت تاکید و نیز برای رفع مشکلات مالی و حمایت از پروژه های جدید در شرکت اگزوز خودرو خراسان قول مساعد دادند.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!