اگزوزخودروخراسان 375ریال سود تقسیم کرد


جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اگزوز خودرو خراسان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ در ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ در محل سالن اجتماعات گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران واقع در مشهد تشکیل گردید.
در ابتدا اعضاء هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند :

 • آقای سعید رضاپناه به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) به عنوان رئیس مجمع
 • آقای سعید فرهنگ خواه به نمایندگی از شرکت تولیدی قطعات محوری خراسان (سهامی خاص) به عنوان ناظر مجمع
 • آقای سعید عزیزی به نمایندگی از شرکت کابل خودرو سبزوار (سهامی خاص) به عنوان ناظر مجمع
 • آقای شهرام کامرانی به سمت دبیر مجمع

مجمع پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی و گزارش عملکرد هیات مدیره که توسط مدیرعامل شرکت ارائه گردید تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود :

 • صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت .
 • با توجه به حصول سودخالص ۱۴۹,۶۸۵میلیون ریالی در سال۱۳۹۹، مبلغ ۷۵,۰۰۰ میلیون ریال تقسیم سود گردید.
 • موسسه خدمات مدیریت آگاهان تراز توس (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابرسان رسمی) بعنوان علی البدل برای سال ۱۴۰۰ تعیین گردیدند .

اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند :

 • شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰ و شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷
 • شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۶۰۹ و شماره ثبت ۱۱۸۶۵
 • شرکت مبدل خودروی پاک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۲۱۸۳۴ و شماره ثبت ۱۶۸۱۹
 • روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال ۱۴۰۰ تعیین گردید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!