معارفه سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی

برگزاری جلسه معارفه سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران
جلسه معارفه سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی گروه یاپکو  با حضور مدیرعامل ، اعضای موظف هیئت مدیره و مدیران ارشد یاپکو در محل سالن جلسات حوزه مدیریت برگزار شد .به گزارش روابط عمومی یاپکو طی حکمی از سوی علیرضا خجسته پور مدیرعامل گروه یاپکو حمید رضا طاهریان به سمت سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی منصوب شد.
در ابتدای جلسه علیرضا خجسته پور ضمن معرفی سرپرست جدید مدیریت توسعه منابع انسانی وپشتیبانی به بیان مختصری از سوابق مدیریتی ایشان پرداخت . خجسته پور در ادامه از زحمات عطااله ترکاشوند مدیریت سابق این حوزه تشکر و قدرانی نمود و از اینکه ایشان با روی گشاده و سعه صدر پذیرایی این تغییر و تحول شدنداز رفتار نامبرده به عنوان یک الگوی رفتاری یاد نمود .دربخش دیگری از این جلسه مهدی آه نکی عضو موظف هیئت مدیره یاپکو ضمن خوش آمدگویی به سرپرست جدید مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی از زحمات مدیریت سابق این حوزه تشکر و قدردانی نمود و فعالیت در حوزه منابع انسانی باتوجه به اینکه مخاطب آن نیروی انسانی می باشد بسیار پراهمیت وحساس خواند .
در بخش بعدی این جلسه عطااله ترکاشوند مدیریت سابق توسعه منابع انسانی ضمن تشکر از زحمات مدیرعامل و هیئت مدیریت یاپکو ضمن  مثبت خواندن و پذیرفتن تغییر ، آن را باعث توسعه و پیشرفت فردی و گروهی خواند و از همکاری کلیه مدیران ارشد یاپکو در دوره تصدی ایشان در حوزه منابع انسانی تشکر و قدردانی نمود و مدیریت جدید را توصیه به تعامل و گفتمان و ارتباط بدون واسطه با قشر زحمت کش کارگری و کارکنان یاپکو و شرکت های تابعه نمود .
در بخش پایانی جلسه حمید رضا طاهریان  به بیان سوابق خود در صنعت نفت  و مسئولیت خوددرحوزه منابع انسانی در گروه ایرانخودرو ازجمله شرکت تعاونی خاص کارکنان ایرانخودرو و شکت ایران خودرو دیزل پرداخت و از اعتماد مدیر عامل و هیئت مدیره گروه یاپکو تشکر و قدردانی نمود .در حاشیه این جلسه هر یک مدیران ارشد گروه یاپکو ضمن قدردانی از زحمات ترکاشوند و اشاره به سعه صدر ایشان در دوره تصدی مدیریت توسعه منابع انسانی به مدیریت جدید این حوزه خوش آمد گفته و برای ایشان آرزوی توفیق نمودند .

امکان ارسال نظر وجود ندارد!