شرکت قطعات محوری خراسان در سال 1399مبلغ 80.734 میلیون ریال سود محقق کرد


جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قطعات محوری خراسان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ درتاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ در محل سالن اجتماعات شرکت واقع در مشهد برگزار گردید.

اعضاء هیات رئیسه مجمع عبارت بودند از :

 • آقای سعید رضاپناه به نمایندگی ازشرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) به عنوان رئیس مجمع
 • آقای سعید فرهنگ خواه به نمایندگی ازشرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) به عنوان ناظر مجمع
 • آقای سعید عزیزی به نمایندگی از شرکت کابل خودرو سبزوار (سهامی خاص) به عنوان ناظر مجمع
 •  آقای مهدی علی نژاد به سمت دبیر مجمع

پس از قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی، گزارش فعالیت و عملکرد هیات مدیره توسط مدیرعامل شرکت به مجمع ارائه و تصمیمات ذیل را اتخاذ گردید :

 • صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت .
 • با توجه به تحقق سودخالص ۸۰,۷۳۴ میلیون ریالی توسط شرکت مصوب گردید مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال تقسیم گردد .
 • موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابرسان رسمی) بعنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۴۰۰ تعیین گردیدند .

اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند :

 • شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰ و شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷
 • شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۶۰۹ و شماره ثبت ۱۱۸۶۵
 • شرکت مبدل خودروی پاک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۲۱۸۳۴ و شماره ثبت ۱۶۸۱۹
 • روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال ۱۴۰۰ تعیین گردید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!