بازدید جناب آقای دکتر مقیمی از شرکت قطعات محوری خراسان


در ادامه بازدیدهای مدیر عامل محترم جناب آقای دکتر مقیمی از شرکتهای تابعه ایران خودرو در روز شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ایشان به همراه جناب آقای رضاپناه مدیر عامل محترم شرکت قطعات اتومبیل ایران و تیم همراه بازدیدی از شرکت قطعات محوری داشتند.
همزمان با بازدید امکانات شرکت و معرفی محصولات تولیدی شرکت قطعات محوری پروژه های در دست انجام شرکت ، معرفی گردید و اقدامات انجام شده برای جلوگیری از توقف خط ایران خودرو شامل افزایش ظرفیت شافت و سایر قطعات خودکفایی برای دکتر مقیمی تشریح گردید.
ضمن بازدید از آزمایشگاه تخصصی پلوس امکانات این مجموعه نیز معرفی گردید.
علاوه بر موارد فوق اقدامات لازم برای خودکفایی سایر قطعات چلوس در معرض دید تیم بازدید کننده قرار گرفت و مجوز لازم برای ادامه امر خودکفایی اخذ گردید.
در نهایت جناب آقایان دکتر مقیمی و رضاپناه ضمن قدردانی از زحمات کارکنان شرکت قطعات محوری برای افزایش ظرفیت و جلوگیری از توقف خطوط ایران خودرو راهکارهایی برای تداوم امر خودکفایی ارائه نمودند.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!