افزایش سرمایه شرکت اگزوزخودروخراسان ازشرکت های تابعه گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران به تصویب رسید


جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت اگزوز خودرو خراسان(سهامی خاص) روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ در محل سالن اجتماعات شرکت واقع در مشهد مقدس به منظور بررسی و تصویب طرح پیشنهادی افزایش سرمایه شرکت تشکیل گردید.
بعد از رسمیت جلسه با حضورکلیه سهامداران، اعضاء هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

  • آقای سعید رضاپناه به نمایندگی از گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) به عنوان رئیس مجمع
  • آقای ساسان سیرانی به نمایندگی از شرکت تولیدی قطعات محوری خراسان (سهامی خاص) به عنوان ناظر مجمع
  • آقای سعید عزیزی به نمایندگی از شرکت کابل خودرو سبزوار (سهامی خاص) به عنوان ناظر مجمع
  • آقای شهرام کامرانی به سمت دبیر مجمع

 بعداز تشریح طرح توجیهی و تبیین ضرورت افزایش سرمایه شرکت اگزوزخودروخراسان توسط مدیریت شرکت که به تایید شرکت ایران خودرو و تایید حسابرس و بازرس قانونی شرکت نیز رسیده است مجمع موافقت خود را با افزایش سرمایه شرکت به شرح ذیل اعلام نمود:

  • افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال) از محل مطالبات سهامداران مورد تصویب مجمع قرار گرفت .
  • ماده ۶ اساسنامه (سرمایه و سهام) شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید .

سرمایه شرکت مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که به ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یک هزارریالی نام تماما پرداخت شده تقسیم گردیده است ،کلیه سهام از حقوق و امتیازات یکسان برخوردار است .

امکان ارسال نظر وجود ندارد!