اردیبهشت 27, 1400

افزایش سرمایه شرکت اگزوزخودروخراسان ازشرکت های تابعه گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران به تصویب رسید

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت اگزوز خودرو خراسان(سهامی خاص) روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ در محل سالن اجتماعات شرکت واقع در مشهد مقدس به منظور بررسی و ... ادامه مطلب